Orgelconcert: Rien Donkersloot | Nieuwe Kerk, Kampen

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

1. Preludium und Fuge in G, BWV 541
2. Schafe können sicher weiden, BWV 208, arr. André Isoir

Max Reger (1873-1916)

3. Introduction, Passacaglia und Fuge in e moll, op. 127
4. Melodia in B dur, op 129/9

Marcel Dupré (1886-1971)

5. Final (uit. 7 pieces op. 27)

Maurice Duruflé (1902-1986)

6. Meditation

Louis Vierne (1870-1937)

7. uit: Pieces de Fantaisie, op. 54/6
– Carillon de Westminster